قفل اثر انگشتی

قفل اثر انگشتی چیست و چگونه کار می کند؟

1399-08-28T16:45:33+03:30

قفل‌های اثر انگشتی چیست و چه مزایایی دارد؟ یکی از جدیدترین سیستم‌های امنیتی قفل اثر انگشتی سیستم قفل‌های اثر انگشتی یا بیومتری است. این قفل‌ها که با اسکن کردن اثر انگشت شما آن را در حافظه ثبت می‌کنند در زمان ورود شما با تشخیص اثر انگشت به شما اجازه‌ی ورود می‌دهند. قفل‌های اثر انگشتی برای محل

قفل اثر انگشتی چیست و چگونه کار می کند؟1399-08-28T16:45:33+03:30

قفل اثرانگشتی

1399-08-11T12:26:27+03:30

قفل اثر انگشتی چیست؟   قفل یکی از وسایل مهم و کاربردی از گذشته تا به امروز است که برای محافظت از اشیا با ارزش مورد استفاده قرار می‌گیرد. کلید ضروری‌ترین بخش قفل است که دردسر‌های زیادی مثل گم شدن، فراموش کردن، شکستن و... را به همراه دارد. اما امروزه با وجود فناوری‌های جدید دیگر

قفل اثرانگشتی1399-08-11T12:26:27+03:30

قفل اثر انگشتی

1399-06-20T12:58:34+04:30

قفل اثر انگشتی چیست؟ قفل اثر انگشتی از جدید ترین مدل های قفل ها می باشد. قفل ها که از وسایل امنیتی قدیمی و پرکاربرد می‌باشند از دیرباز مورد استفاده انسان ها برای حفظ اموال شخصی آنها، بوده اند. معمولاً همیشه در کنار قفل، کلمه کلید نیز همراه بوده است. اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی،

قفل اثر انگشتی1399-06-20T12:58:34+04:30

عنوان