قفل الکترونیکی کمدی

1399-07-13T11:29:49+03:30

قفل الکترونیکی کمدی چیست؟   از قفل الکترونیکی کمدی برای نصب شدن روی کمدهای استخرها و باشگاه ها استفاده می شود.آنها انوع خاصی از قفل های دیجیتالی هستند که روی کمدها و کابینت ها نصب میشوند، قفل کمدی را میتوان روی انواع درب های کمد های چوبی و فلزی نصب کرد و برای بالابردن امنیت