چشمی دیجیتال

چشمی دیجیتال و کاربرد آن

1399-10-08T15:05:22+03:30

 امنیت در جهانی که پیوسته در حال تغییر است با نگاهی به گذشته و مقایسه آن با دست کم ده سال اخیر، می‌توان به رشد سرسام‌آور جمعیت و پیشرفت فناوری پی برد. پیشرفت‌های اخیر چنان گسترده، کامل، چالش‌برانگیز و گاهی عجیب هستند که ما را دچار هراس از فنّاوری و تصور غلبه هوش مصنوعی بر بشریت

چشمی دیجیتال و کاربرد آن1399-10-08T15:05:22+03:30

چشمی درب دیجیتال

1399-07-09T09:41:40+03:30

چشمی درب دیجیتال چیست؟ به حفره ای که در وسط درب های آپارتمانی مشاهده می شود چشمی گفته می شود که در واقع برای دیدن افراد در پشت درب نصب می شود. با استفاده از چشمی درب می توان پیش از باز کردن درب، افراد پشت درب را شناسایی کرد. امروزه چشمی های دیجیتالی به

چشمی درب دیجیتال1399-07-09T09:41:40+03:30

عنوان